Schedule

1st Period Block 1- 7th Grade  Math 8:00 - 8:54
Announcements                                                                                        8:57-9:12

2nd Period  Block 1- 7th Grade  Math 9:12-10:01

3rd Period       Block 2- 7th Grade Math . 10:04 - 10:53

4th Period  Block 2- 7th Grade Math 10:56 - 11:45

5th Period  Lunch 11:48-12:28

6th Period  Conference   12:31-1:20

7th Period  Block 3- 7th Grade Pre-AP Math 1:23 - 2:12

8th Period  Block 3- 7th Grade Pre-AP Math 2:15 - 3:04

9th Period  Math Academy   3:04 - 3:56